Volba prezidenta České republiky.

Oznámení o době a místě konání volby prezidenta II. kolo

 

Starosta obce Svojšice podle §34 odst. 1 písm.a) zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky),ve znění pozdějších předpisů,

 

o z n a m u j e: 

 

1.

Volba prezidenta České republiky se koná:

 

v pátek dne 26. ledna 2018 od 14,00 hodin do 22,00 hodin a v sobotu dne 27. ledna 2018 od 8,00 hodin do 14,00 hodin.

 

2.

Místem konání voleb ve volebním okrsku č. je volební místnost obecní úřad Svojšice, Svojšice 8, 262 72 Březnice pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu

 

3.

Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství

České republiky platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České

republiky anebo cestovním průkazem nebo platným občanským průkazem. Neprokáže-li

uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.

 

4.

Voliči budou dodány 3 dny přede dnem volby prezidenta hlasovací lístky.

 

5.

Ve dnech volby prezidenta na žádost voliče okrsková volební komise vydá za chybějící

nebo jinak označené hlasovací lístky nové.

 

 

Ve Svojšicích dne 14.1.2018

                                                                                                                          Jiří Cíza                                                                              starosta obce

Úřední hodiny

každý druhý čtvrtek

v měsíci od 17.00 do 17.30

každý poslední čtvrtek

v měsící od 17.30 do 18.00

Kontakty

Obec Svojšice
Svojšice 8
262 72 Březnice
tel: +420-318683574
svojsice@tiscali.cz
www.svojsicepb.cz

Přihlášení