P O Z V Á N K A na zasedání zastupitelstva OBCE SVOJŠICE, které se koná dne 21.9.2017 od 18.00 hodin na obecním úřadě Svojšice 8

Program jednání 

 

Jednání zastupitelstva obce Svojšice se bude řídit tímto programem navrženým

starostou obce Svojšice:

 

1/   Volba  zapisovatele a ověřovatelů zápisu

2/   Schválení programu

3/   Kontrola plnění přijatých usnesení z minulého zasedání

4/   MÚ Březnice – stavební úřad – B.Maděra

5/   Informace - volby

6/   Další body budou upřesněny dle návrhu zastupitelstva

7/   Diskuze

8/   Závěr

 

 

 

 

Účast členů zastupitelstva obce je na zasedání nutná. Případnou neúčast na zasedání

omlouvá pouze starosta obce. Projednávané materiály jsou k dispozici u starosty obce.

 

 

Dne: 16.8.2017

                                                                                                          Jiří Cíza

                                                                                                          starosta obce Svojšice

 

 

Vyvěšeno dne: 13.9.2017

Sejmuto dne:    25.9.2017

 

 

 

 

Úřední hodiny

poslední čtvrtek

v měsíci

od 19.00

Kontakty

Obec Svojšice
Svojšice 8
262 72 Březnice
tel: +420-318683574
svojsice@tiscali.cz
www.svojsicepb.cz

Přihlášení