P O Z V Á N K A na zasedání zastupitelstva OBCE SVOJŠICE, které se koná dne 14.12.2017 od 18.00 hodin na obecním úřadě Svojšice 8

Program jednání 

 

Jednání zastupitelstva obce Svojšice se bude řídit tímto programem navrženým

starostou obce Svojšice:

 

 

1/   Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu

2/   Schválení programu

3/   Kontrola plnění přijatých usnesení z minulého zasedání

4/   Opatření obecné povahy

5/   HZS – digitalizace zdrojů požární vody

6/   SÚS – žádost o provádění údržby chem. posypem

7/   Eko-kom – vytříděné odpady

8/   Oprava cesty u Dola

9/   Další body budou upřesněny dle návrhu  zastupitelstva

10/  Diskuze

11/  Závěr

 

 

 

 

Účast členů zastupitelstva obce je na zasedání nutná. Případnou neúčast na zasedání

omlouvá pouze starosta obce. Projednávané materiály jsou k dispozici u starosty obce.

 

 

Dne: 15.11.2017

                                                                                                          Jiří Cíza

                                                                                                 starosta obce Svojšice

 

 

Vyvěšeno dne: 15.11.2017

Sejmuto dne:    24.11.2017

 

 

 

 

 

Úřední hodiny

každý druhý čtvrtek

v měsíci od 17.00 do 17.30

každý poslední čtvrtek

v měsící od 17.30 do 18.00

Kontakty

Obec Svojšice
Svojšice 8
262 72 Březnice
tel: +420-318683574
svojsice@tiscali.cz
www.svojsicepb.cz

Přihlášení