P O Z V Á N K A na zasedání zastupitelstva OBCE SVOJŠICE

P O Z V Á N K A 

 

na zasedání zastupitelstva OBCE SVOJŠICE, které se koná dne 23. 3. 2017 od 18.00 hodin

na obecním úřadě Svojšice 8 

 

 

 

Program jednání

 

Jednání zastupitelstva obce Svojšice se bude řídit tímto programem navrženým starostou obce Svojšice:

 

1/   Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu

2/   Schválení programu

3/   Kontrola plnění přijatých usnesení z minulého zasedání

4/   Schválení roční účetní závěrky obce za rok 2016

5/   Schválení ročních inventarizací za rok 2016

6/   Pasport komunikací obce

7/   L.Čáslavský – stav komunikace v chatové oblasti

8/   Další body budou upřesněny dle návrhu  zastupitelstva

9/   Diskuze

10/ Závěr

 

 

 

 

Účast členů zastupitelstva obce je na zasedání nutná. Případnou neúčast na zasedání

omlouvá pouze starosta obce. Projednávané materiály jsou k dispozici u starosty obce.

 

 

Dne: 15.3.2017

                                                                                                          Jiří Cíza

                                                                                              

 starosta obce Svojšice

 

 

Vyvěšeno dne: 15.2.2017

Sejmuto dne:    15.2.2017

 

 

 

Úřední hodiny

každý druhý čtvrtek

v měsíci od 17.00 do 17.30

každý poslední čtvrtek

v měsící od 17.30 do 18.00

Kontakty

Obec Svojšice
Svojšice 8
262 72 Březnice
tel: +420-318683574
svojsice@tiscali.cz
www.svojsicepb.cz

Přihlášení